Patříte k nové generaci marketérů?

Jedinou skutečností, na kterou se dnešní a budoucí marketéři mohou spolehnout, je, že již nemohou pouze být marketéry. Jste experty v některé oblasti marketingu, jste úzce zaměřeni na direct marketing, reklamu nebo PR? Ještě nedávno to stačilo.

Dnes, pokud neporozumíte šíři možností, které spotřebitel má, jste ztraceni. Noví marketéři musí být multidisciplinárně zaměřeni. Měli by rozumět nejen kreativě, ale také digitálnímu marketingu, sociálním médiím, novým technologiím a především tomu, jak se jednotlivé oblasti mohou vzájemně doplňovat. Stejně tak tomu, jak získávat data, vyhodnocovat je a plánovat.

Během pěti až deseti let budou muset zvládnout příslušné disciplíny a nástroje, včetně digitálních a sociálních médií, aby byli schopni hlouběji rozvíjet vztahy se zákazníky. Musí být schopni odhadnou budoucí vývoj, interpretovat trendy a získávat data k neustálému rozvoji produktů a služeb pro spotřebitele, kteří nikdy ve skutečně nevěděli co potřebovali nebo chtěli.

Marketéři nebudou potřebovat znát kdejaké technologické jemnůstky. Budou ale muset hluboce rozumět novým nástrojům sociálních a digitálních médií. Budou muset důkladně rozumět základním principům vývoje a rozpoznávat trendy. Nemusí se pustit do kódování v HTML 5, ale musí rozumět.

Není udržitelné využívat pouze digitální nebo klasické formy marketingu. Budoucností je integrovaný marketing a s ním i důraz na schopnost využít online i offline analytické techniky.

Zdroj: What's Required of the Next Generation of Marketers

P. S. A pokud máte zájem, můžete se mrknout na Desatero marketéra

© 2011 - 2019 Carl Plus