Psaní textů pro web - zadání

Z následujících dokumentů si textař vytvoří základní obrázek o nabízeném produktu.

 • Zadání k minulým inzerátům,
 • brožury, katalogy, manuály,
 • technická data,
 • audio-vizuální podklady,
 • dostupné podklady o konkurenčním produktu.

Ani když je produkt zcela nový, neměla by být nouze o příslušné podklady. Máte přece:

 • interní poznámky, korespondenci a technické informace,
 • specifikaci produktu,
 • výkresy,
 • obchodní a marketingový plán,
 • nabídky, posudky, zprávy.

To ovšem není vše. Ještě si odpovězte na další "všetečné" otázky.

 • Jaké jsou vlastnosti a výhody produktu,
 • jak produkt funguje,
 • ekonomická stránka produktu,
 • jaké materiály, velikosti a modely jsou dostupné,
 • jak bude produkt nabízen,
 • jaký je chrakteristický uživatel produktu,
 • co je motivující ke koupi.

© 2011 - 2019 Carl Plus