Teambuilding - Cesta k efektivní spolupráci

K nejčastějším teambuildingovým akcím patří bowling, paintball, motokáry, firemní večírky, narozeninové párty, nejrůznější typy ochutnávek. Zkrátka vše, kde se sejdou zaměstnanci, je pro ně připraven program a oni se, více či méně, pobaví. Prostě teambuilding skloňovaný ve všech pádech. Paradoxem je, že nic z uvedeného nemá se skutečným teambuildingem cokoliv společného. Kdyby byl teambuilding literární postavou, pak by se, jako bláhovec honící se za správným významem svého jména, asi nejvíc podobal Donu Quijotovi.

Pokud si na internetu projdete hodnocení firemních teambuildingových akcí zjistíte, že:

  1. Název v drtivé většině případů neodpovídal obsahu.
  2. Není-li, pak stačí málo a termín teambuilding bude sprostým slovem.

Takže o čem kniha vlastně je?

Dostaňme se k tomu přes ujasnění několika základních pojmů.

Tým

Jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově omezeným cílem, limitovanou velikostí přibližně sedmi osob, jasnými pravidly a rolemi a s charakteristickým procesem práce.

Pracovní skupina

Skupina lidí, kteří jsou spolu spojeni do pracovního celku náplní práce, při níž jsou na sobě závislí pracovní hierarchií nebo cílem práce.

Teambuilding – budování týmu

Vědomá a cílená práce s týmem tak, aby byl schopen dobře využívat jedinečnost každého svého člena. Zaměřuje se na rozvoj spolupráce, zvládání náročných situací, efektivní práci a komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si fungování skupiny a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu.

Je to o postupném zlepšování vzájemné spolupráce

Mohauptová se sice ve své knize věnuje organizovaným akcím, ale jen okrajově. Tato část je užitečným návodem, jak sestavit zadání pro výběr organizátora a jak jej vybrat, jak zaměstnancům záměr prezentovat a jak je před účastí motivovat.

Zbytek, lépe řečeno tři čtvrtiny knihy, jsou určeny těm, kteří chtějí zlepšit výsledky svého oddělení, skupiny nebo firmy. A hlavně jsou ochotni pro to něco udělat, byť by to vyžadovalo i změnu u sebe (což zpravidla vyžaduje). Výkon týmu je především věcí vedoucího, potažmo managementu obecně.

Jednotlivá témata, od potenciálu skupiny, přes myšlenkové stereotypy, komunikaci v týmu, až po spolupráci mezi skupinami, jsou opravdu bohatě doplňována příklady z praxe. Nadto jsou samostatné kapitoly věnovány specifikům jak malých, tak velkých firem. Nechybí ani část určená osobnímu rozvoji.

Pozor, toto je neskrytá reklama

Pokud hledáte někoho na organizaci firemní akce nebo skutečného teambuildingu, nezapomeňte oslovit také Andra, s. r. o. Tam teambuilding umí.

Ochutnávka

Tentokrát jedna z používaných typologií týmových rolí. Možná se někde poznáte.

Týmová role Charakteristika
Kouč Orientace na lidi, motivátor, buduje osobní vztahy, příjemný mezilidské dovednosti, pečuje o ostatní
Bojovník Orientovaný na hodnoty, zaměřený na důležitá témata, zapálený pro věc, hledá a určuje priority
Objevitel Zkouší nové věci, vytváří prototypy, miluje změnu a hledá neočekávané řešení, vytváří nové příležitosti, experimentuje, praktik
Zlepšovatel Vytváří dlouhodobé vize, má radikální názory a pohledy, dělá předpovědi, hledá teorie a principy, teoretik
Sochař Má rád akci, potřebuje konkrétní výsledky, potřebuje příklady, udělá, co je potřeba, vůdce první linie
Správce Pozoruje, poslouchá, ujasňuje cíle, stanovuje realistická očekávání
Dirigent Organizuje, dělá plány, stanovuje měřitelné cíle, koordinuje práci, řídí zdroje
Vědec Analyzuje, používá modely, vysvětluje, srovnává, dělá statistiky, má rád intelektuální debaty

Autor:

Eva Mohauptová
Zabývá se týmovým koučinkem, přípravou, organizací a vedením kurzů týmové spolupráce. Na webu Koučink akademie najde i její širší profil.

Titul:

ISBN: 978-80-7367-641-4, Portál 2009, 176 stran, druhé vydání

© 2011 - 2019 Carl Plus