Restart - průvodce podnikatelským minimem

Autoři, Fried a Hansson, jsou zakladateli společnosti 37signals, kterou letos (2014), po patnácti letech, přejmenovali na Basecamp. To je i název jejich hlavního produktu. On-line prostředí pro týmovou práci. Umožňuje sdílet soubory, komunikovat, spolupracovat na dokumentech, přidělovat úkoly, hlídat jejich plnění, … Vše dostupné kdykoliv, odkudkoliv, na základě různých úrovní přístupových práv a ve více než 12 jazycích. Aby toho nebylo málo, Basecamp je úspěšný. Dosud jej využilo k 15 000 000 uživatelů. Je tedy reálná šance, že by ti dva mohli vědět, o čem píší.

Restart, v anglickém originále REWORK, je v pořadí třetí knihou obou chlapíků. A s ohledem na to, že je výsledkem spolupráce dvou ajťáků, je překvapivě čtivá.

Jestliže má podtitul "Průvodce podnikatelským minimalismem", pak to Fried s Hanssonem vzali z gruntu. Minimalistické jsou i jednotlivé kapitoly - myšlenka, zdůvodnění, příklad z praxe. Bez zbytečného balastu, jasně, stručně, výstižně. Pomyslnou omáčkou jsou snad jen ilustrace, poutající v sobě hlavní myšlenky jednotlivých kapitol.

Uznávám, zmíněná úspornost může být pro někoho i problémem. Na druhé straně je tu značný prostor k zamyšlení jak, co, kde a proč něco zlepšit ve vlastní praxi.

Ochutnávka

Jako ochutnávku uvádím jednu nezkrácenou kapitolu přesně charakterizující Friedův a Hanssonův přístup k podnikání. Pro podobně smýšlející to nebude nic objevného. Brouk v hlavě mi ale napovídá, že podobně smýšlející jsou spíše v menšině.

Marketing není oddělení

Máte marketingové oddělení? Pokud ne, v pořádku. Pokud ano, nemyslete si, že by za marketing byli odpovědni jen tito lidé. Ano, účtárna je oddělení. Ale marketing jím není. Marketing vytváří každý váš zaměstnanec, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Stejně jako nemůžete nekomunikovat, nemůžete nedělat marketing.

 • Kdykoli zvednete telefon a odpovíte na hovor, je to marketing.
 • Kdykoli odešlete e-mail, je to marketing.
 • Kdykoli někdo použije váš produkt, je to marketing.
 • Každé slovo, které napíšete na firemní webovou stránku, je marketing.
 • Jestliže tvoříte software, je každá chybová zpráva marketingem.
 • Jestliže podnikáte v pohostinství, je i bonbon jako pozornost po jídle marketingem.
 • Jestliže podnikáte v maloobchodě, je vaše pokladní přepážka marketingem.
 • Jestliže podnikáte ve službách, je vaše faktura marketingem.

Uvědomte si přitom, že všechny tyto drobnosti jsou mnohem důležitější než rozhodnutí, který reklamní dárek strčíte do tašky na konferenci. Marketing není jen pár oddělených činností. Marketing je souhrnem všeho, co děláte.

Pár dalších myšlenek

 • Najímejte jen ty nejlepší zaměstnance
 • Skutečně musí sedět přímo v kanceláři? Ti nejlepší mohou být kdekoliv
 • Nenajímejte zaměstnance za každou cenu
 • Nové zaměstnance si nejdřív vyzkoušejte
 • Najímejte nové zaměstnance teprve až to skutečně bolí
 • Nekopírujte
 • Dělejte velká MALÁ rozhodnutí. Ta malá jsou lépe a rychleji splnitelná a to psychologicky pomáhá. Velká rozhodnutí jsou obtížná a zdají se být nedosažitelná.
 • Nedělejte vše naráz. Nikdy nezvládnete vše dodělat tak, aby to bylo hotové a hned perfektní. Tvořte produkt poloviční! Ale na polovičatý.
 • ASAP je smrtelný jed.
 • Pozor na slova: Musíme, nemůžeme, snadné a jejich bratrance každý, nikdo, vždycky, nikdy.
 • Zaměstnancům není 13!
 • Pošlete je domů v pět. Jen lidé, kteří mají i další bohatý mimopracovní život mohou přinést další nápady, řešení a iniciativu.
 • Naučte se správně omluvit. Zapomeňte na typické omluvy-neomluvy. Např.: Je nám líto, pokud Vás to rozrušilo. Nebo: Je mi líto, že máte pocit, že nepracujeme podle vašich očekávání. V dobré omluvě je nutné uznat odpovědnost a ne ji podmiňovat slovy když  nebo jestliže. Když někomu vyleju kafe do klína, neřeknu „Omlouvám se …“, ale „Jé, promiňte, to mne hrozně mrzí.“.
 • Dlouhé seznamy nikdy neodškrtáte – nebudou nikdy hotové
 • Ptejte se co vy, ne co oni
 • Nezaměňujte nadšení s prioritami

Komu je Restart určen

Restart je 87 kapitol tipů o jednodušším uvažování a přístupu. Ne zjednodušeném, horším, nebo nekvalitním! Ale rychlejším, bez zbytečného zdržování, vstřícném a profesionálním. Dotýká se produktivity, konkurence, podpory prodeje, zaměstnanců, firemní kultury a dalších oblastí.

Pokud máte v povaze měnit, upravovat, zlepšovat, racionalizovat, zrychlovat, zprůhledňovat, optimalizovat a kdo ví co ještě, knížku si přečtěte. Je možné, že se k ní budete i vracet.

Pokud jste spíš typ spoléhající na vyjeté koleje lemované vysokými obrubníky, tak Restart nečtěte vůbec nebo maximálně jen pro zajímavost. 

Autoři:

Jason Fried, David Heinemeier Hansson
http://37signals.com/, https://basecamp.com/

Titul:

ISBN: 978-80-87270-04-2, Jan Melvil Publishing, s. r. o., 2010, 288 stran, první vydání
Podle anglického originálu REWORK z roku 2010

© 2011 - 2019 Carl Plus